Rozszerzenie katalogu oferowanych usług i zmiana profilu działalności jako odpowiedź na przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii

INSTYTUT MEDYCYNY ANTI-AGING Krzysztof Ptak realizuje projekt w ramach:

Działania 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Rozszerzenie katalogu oferowanych usług i zmiana profilu działalności jako odpowiedź na przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii

Celem projektu jest:

  • utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w firmie bezpośrednio dotkniętej skutkami kryzysu zdrowia publicznego, poprzez rozszerzenie katalogu oferowanych usług, w tym o usługę innowacyjną.

W ramach projektu zakupiony zostanie wysoko specjalistyczny sprzęt do świadczenia usług kosmetologicznych, który rozszerzy katalog oferowanych usług i zmniejszy możliwość zakażenia COVID-19 w trakcie ich wykonywania. Ponadto w celu dostosowania się do obecnej sytuacji firma wprowadzi również  usługę bezkontaktowej rehabilitacji uroginekologicznej.

Wartość projektu: 920 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 782 510,00 PLN