Celem projektu jest wprowadzenie na rynek 4 nowych, nieinwazyjnych i innowacyjnych usług poprzez zakup innowacyjnej, specjalistycznej platformy laserowej w technologii ER:YAG i ND:YAG.

Wartość projektu: 500.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 225.000,00 zł